1η Ενοτητα Επικαιροποίηση Ενεργού Συλλόγου Μέλους ΕΦΕΟΖΖ - Step 1 of 2
Πληκτρολογήστε τον τριψήφιο αριθμό μητρώου του συλλόγου σας, (π.χ. 015 η 101 κλπ)
Πληκτρολογήστε την πλήρη ονομασία του συλλόγου σας όπως αυτή αναφέρεται στο καταστατικό. Χρησιμοποιήστε μόνο Ελληνικούς Χαρακτήρες και με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.
Επιλέξτε τον η τους κλάδους άθλησης που δραστηροποιείται ο σύλλογος σας και για τους οποίους υπάρχει επίσημη έγκριση και αναγνώριση από την ΕΦΕΟΖΖ.
Επιλέξτε τον η τους κλάδους άθλησης που δραστηροποιείται ο σύλλογος σας και για τους οποίους υπάρχει επίσημη έγκριση και αναγνώριση από την ΕΦΕΟΖΖ.
Επιλέξτε τον η τους κλάδους άθλησης που δραστηροποιείται ο σύλλογος σας και για τους οποίους υπάρχει επίσημη έγκριση και αναγνώριση από την ΕΦΕΟΖΖ.
Επιλέξτε τον η τους κλάδους άθλησης που δραστηροποιείται ο σύλλογος σας και για τους οποίους υπάρχει επίσημη έγκριση και αναγνώριση από την ΕΦΕΟΖΖ.
Επιλέξτε τον η τους κλάδους άθλησης που δραστηροποιείται ο σύλλογος σας και για τους οποίους υπάρχει επίσημη έγκριση και αναγνώριση από την ΕΦΕΟΖΖ.
Επιλέξτε τον η τους κλάδους άθλησης που δραστηροποιείται ο σύλλογος σας και για τους οποίους υπάρχει επίσημη έγκριση και αναγνώριση από την ΕΦΕΟΖΖ.
Επιλέξτε τον η τους κλάδους άθλησης που δραστηροποιείται ο σύλλογος σας και για τους οποίους υπάρχει επίσημη έγκριση και αναγνώριση από την ΕΦΕΟΖΖ.
Πληκτρολογήστε το Ονοματεπώνυμο του/των Προπονητή/ες του συλλόγου. Εάν πρόκειται για περισσότερους από έναν, πληκτρολογήστε τα ονόματα διαχωρισμένα με σύμβολο, (-)
Επιλέξτε το επίπεδο σπουδών.
Πληκτρολογήστε τα πλήρη στοιχεία όπως αυτά αναγράφονται στα σχετικά επίσημα έγγραφα.
Επιλέξτε το επίπεδο σπουδών.
Πληκτρολογήστε τα πλήρη στοιχεία όπως αυτά αναγράφονται στα σχετικά επίσημα έγγραφα.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 3 files.
Αποστολή πρόσφατης φωτογραφίας, προπονητή/ων, μπορείτε να στείλετε μέχρι και 3 διαφορετικές φωτογραφίες.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Αφορά τους συλλόγους στους οποίους έχει αποδοθεί η σχετική Φίλαθλος Αναγνώριση.
Πληκτρολογήστε στην περίπτωση αυτή και μόνο που ο σύλλογος σας έχει λάβει την σχετική απόφαση από την ΓΓΑ, τον τετραψήφιο αριθμό μητρώου, (2 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ & αριθμοί), Αθλητικής Αναγνώρισης από την Γ.Γ.Α.
Επιλέξτε τον η τους κλάδους άθλησης που δραστηροποιείται ο σύλλογος σας και για τους οποίους υπάρχει επίσημη έγκριση και αναγνώριση από την ΓΓΑ.
Επιλέξτε τον η τους κλάδους άθλησης που δραστηροποιείται ο σύλλογος σας και για τους οποίους υπάρχει επίσημη έγκριση και αναγνώριση από την ΓΓΑ.
Επιλέξτε τον η τους κλάδους άθλησης που δραστηροποιείται ο σύλλογος σας και για τους οποίους υπάρχει επίσημη έγκριση και αναγνώριση από την ΓΓΑ.
Παρακαλούμε πολύ όπως προβείτε στην αποστολή της σχετικής απόφασης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Εισάγετε όλες τι απαραίτητες πληροφόρίες στο πιο κάτω πεδία, με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ και ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Πληκτρολογήστε τα πλήρη στοιχεία της έδρας του συλλόγου σας.