– ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
– Α. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΖΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
– Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΡΕΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
– ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
– ΤΑΜΙΑΣ: ΖΑΜΠΕΛΗΣ-ΚΟΙΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
– ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΜΑΠΑ ΑΜΕΛΙΑ
– ΕΦΟΡΟΣ: ΣΙΔΕΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
– ΜΕΛΟΣ: ΣΥΡΙΜΗ ΕΥΔΟΚΙΑ