ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙKH OΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ Αρ.μητρώου Αθλητικής αναγνώρισης Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού  ΟΧ-088

     

   ΑΘΗΝΑ, 14/11/2019 

   ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 525-33

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ

ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ /ΔΑΑ/ΤΠΕΑ/ 215712/8505/3889/1315/

09-05-2018, (ΦΕΚ 1835/Β’/22-05-2018).

Ενημερώνουμε  τους επιτυχόντες της σχολής ότι η απονομή των διπλωμάτων θα πραγματοποιηθεί στο

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

(Αρτέμιδος και Τερψιχόρης Παλ.Φάληρο)

Την Τρίτη 26η Νοεμβρίου  2019

Ώρα 19.00 μ.μ.

Η παρουσία όλων των προπονητών είναι απαραίτητη.

   ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ

 Ο Πρόεδρος                                                                          Η Γεν.Γραμματέας

  Πουλικίδης Αναστάσιος                                                    Χαριτοπούλου Μαρία

ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ