Αθήνα 24/09/2019,

Ανακοίνωση/Ενημέρωση, για τους υποψηφίους της σχολής προπονητών, οι οποίοι κρίθηκαν επανεξεταστέοι.

Οι επαναληπτικές εξετάσεις των πρακτικών και θεωρητικών μαθημάτων θα διεξαχθούν :

στο προπονητήριο του Α.Σ ΠΟΛΥΜΑΧΟΝ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ(ΣΠΑΡΤΗΣ 75 ΧΑΙΔΑΡΙ)

στις 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 16.30

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ