Αθήνα 02/09/2019,

Στην σχετική σελίδα ( https://www.jujitsu.gr/?page_id=4796 ), προστέθηκαν νέες ενότητες διδακτέας ύλης για την Σχολή Προπονητών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – Διδακτέα Ύλη προσθήκη ενοτήτων.