Αθήνα, Κυριακή 18 Αυγ. 2019

Προς όλους τους συλλόγους, προπονητές, υπευθύνους :

Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής,

  1. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εγγραφών στην αγωνιστική πλατφόρμα του Jiu-Jitsu στην Spotrdata για τους επερχόμενους αγώνες τον Σεπτέμβριο στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας.
  2. Υπάρχουν ακόμα σοβαρές εκκρεμότητες από πολλούς συλλόγους όσων αφορά α) τις απαραίτητες πρόσφατες φωτογραφίες των αθλητών και αθλητριών μέλη της Εθνικής Ομάδας που πρόκειται να ταξιδέψουν για να συμμετάσχουν στους αγώνες και β) δεν έχουν σταλεί οι αριθμοί διαβατηρίων η ταυτοτήτων, επίσης από πάρα πολλούς συλλόγους, όχι μόνο για τους αθλητές και τις αθλήτριες αλλά και για τους προπονητές που συνοδεύουν την αποστολή.

Στο σημείο που βρισκόμαστε αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχουν πολλά χρονικά περιθώρια κυρίως λόγο του μεγάλου όγκου πληροφοριών που θα πρέπει να εισαχθούν στην βάση δεδομένων της αγωνιστικής πλατφόρμας, πληροφορίες απαραίτητες στο να μπορέσουν να συμμετάσχουν στους αγώνες οι αθλητές και οι αθλήτριες μας.

  • Θα πρέπει βέβαια να γίνει αναφορά στο ότι ήδη τα στοιχεία αυτά έχουν εισαχθεί για τους αθλητές και τις αθλήτριες που ήδη έχουν αγωνιστεί σε διεθνής αγώνες τόσο της Παγκόσμιας και άλλο τόσο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, οπότε δεν τίθεται θέμα αποστολής νέων πληροφοριών.
  • Επίσης κάποιοι σύλλογοι έχουν ήδη προβεί στην αποστολή φωτογραφιών, αλλά δυστυχώς δεν είναι σε επεξεργάσιμη μορφή, άρα δεν μπορούν να αξιοποιηθούν.

Παρακαλούμε όπως ολοκληρώσετε την αποστολή των στοιχείων αυτών το ταχύτερο δυνατόν αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα επισυνάπτοντας τα απαραίτητα αρχεία σε αυτό. Η μορφή των πληροφοριών θα πρέπει να είναι με λατινικούς κεφαλαίους χαρακτήρες (ονοματεπώνυμο-αρ. ταυτότητας η διαβατηρίου) και κυρίως στις φωτογραφίες θα πρέπει το κάθε αρχείο να φέρει το όνομα του προσώπου που αναφέρεται !!!.

Το ηλεκτρονικό σας μήνυμα θα πρέπει να αποσταλεί τόσο στη ηλεκτρονική διεύθυνση, efeozz@yahoo.gr και άλλο τόσο στην ηλεκτρονική διεύθυνση, pulseevolutionofsports@gmail.com.

Ευχαριστούμε πολύ για την συνεργασία σας.

Εκ Μέρους του Δ.Σ.

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ & ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ U16-U14 & U12 ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 2019 – ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ