Αθήνα 08/08/2019,

Από τον σύνδεσμο, http://www.jujitsu.gr/?page_id=3222, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις ομάδες πρακτικών εξετάσεων της σχολής προπονητών ΄Γ Κατηγορίας 2018-2019

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-Σύσταση Ομάδων-Πρόγραμμα