Εγκρίθηκαν και οριστικοποιήθηκαν από την Γ.Γ.Α. για την σχολή προπονητών  της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.Ζ., τόσο,  α) ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ και άλλο τόσο, β) ο ΟΔΗΓΟΣ&ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, & γ) το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Από τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να κάνετε λήψη όλων των σχετικών αρχείων :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ κ.λ.π.