Οι κανονισμοί συμμορφώνονται με τον νέο κώδικα WADA και έχουν ήδη εγκριθεί από τη WADA.

To all JJIF Member Federations!


Dear Friends
Today JJIF approved the NEW Ant-Doping Rules and set them in force immediately!!
The regulations are in compliance with the new WADA code and are approved by WADA already.
Best Regards


Joe Thumfart
Ju-Jitsu International Federation

JJIF-Anti-Doping-Rules-2021

H Παγκόσμια Ομοσπονδία Ζίου Ζίτσου JJIF ενέκρινε στις 10 Ιανουαρίου 2021 τους νέες κανόνες Anti-Doping και τους θέτει σε ισχύ.