ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΗ ΕΦΕΟΖΖ
Σας ενημερώνουμε ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση mitroo@gga.gov.gr, μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας σχετικά με την διαδικασία διόρθωσης και επανυποβολλής της αίτησης στο Μητρώο Αθλητικών Αθλητικών Σωματείων.

 

Μετά από επικοινωνία της Ομοσπονδίας με την Γ.Γ.Α. επισημαίνουμε ότι οι απαντήσεις στο email καθώς και η διαδικασία επανεξέτασης των αιτήσεων των Συλλόγων, διενεργούνται σε άμεσο χρόνο.
ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΗ ΕΦΕΟΖΖ – ηλεκτρονική διεύθυνση mitroo@gga.gov.gr