Η ΕΦΕΟΖΖ ενημερώνει τα Αθλητικά Σωματεία μέλη της ότι σύμφωνα με τον Υφυπουργό Αθλητισμού, ο έλεγχος από τις υπηρεσιες της ΓΓΑ για όσους Συλλόγους έχουν υποβάλλει αίτηση στην Α Φάση, θα ολοκληρωθεί στις 30 Οκτωβρίου.

Όσοι έχουν σφάλματα η παραλείψεις θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα έως τις 02 Νοεμβρίου και θα έχουν δικαίωμα μέχρι τις 30/11/20 να διορθώσουν τις αιτήσεις τους.

Όσοι Σύλλογοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις αιτήσεις τους η δεν έχουν υποβάλλει αίτηση θα πρέπει απαραιτήτως να το κάνουν εως τις 30/11/20 .

Ως τελεσίδικη ημερομηνία ορίζεται από το υπουργείο η 11/12/20 για τους νόμιμους και ενεργούς Συλλόγους που θα λάβουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση και θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες των Ομοσπονδιών.

Τα σωματεία μέλη της ΕΦΕΟΖΖ καλούνται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ενταχθούν στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ.

ΕΦΕΟΖΖ ΑΘΗΝΑ 26/10/20

ΜΗΤΡΩΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ