Θέμα: Εφαρμογή του Ν. 4603/14-3-2019 άρθρο 26 παρ. 3 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4639 άρθρο έβδομο παρ. 3

Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε για το παραπάνω σημαντικό θέμα κάνοντας λήψη της σχετικής ανακοίνωσης από τον παρακάτω σύνδεσμο :

Γ.Γ.Α. – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ