Μέτρα Πρόληψης Αποφυγής και Περιορισμού της Διάδοσης Sars-Cov-2 σε αθλητικές εγκαταστάσεις.

Για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση σας, αλλά και την λήψη μέτρων μέσο των απαραίτητων ενεργειών από μέρους του κάθε συλλόγου η ενδιαφερόμενου για το παραπάνω πολύ σοβαρό θέμα, μπορείτε να κάνετε λήψη των σχετικών ανακοινώσεων πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους :

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ