ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙKH OΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ

 Αρ.μητρώου Αθλητικής αναγνώρισης Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού  ΟΧ-088

    

ΑΘΗΝΑ, 27/02/2020 

        ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31-1

 

ΠΡΟΣ:  Τα Αθλητικά Σωματεία – Μέλη της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ.

 

ΚΟΙΝ:  Γ.Γ.Α

            Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού

            Τμήμα Υγρού Στίβου και Μαχητικών  Αθλημάτων

           

ΘΕΜΑ:   Αναστολή διεξαγωγής του  Διασυλλογικού  Πρωταθλήματος  Ζίου-Ζίτσου   ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ   2020

                Κύριοι

Η  Ελληνική Φίλαθλος Ερασιτεχνική Ομοσπονδία Ζίου-Ζίτσου , με σκοπό την προστασία της υγείας των αθλητών, προπονητών , διαιτητών και συνοδών  , αναστέλει μέχρι νεωτέρας,

την διεξαγωγή του  Διασυλλογικού Πρωταθλήματος  Ζίου-Ζίτσου ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ  Η ημερομηνία διεξαγωγής του θα ανακοινωθεί με νέα ενημέρωση

 

Μετά τιμής

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ

        Ο Πρόεδρος                                                                                   Η Γεν. Γραμματέας
Πουλικίδης Αναστάσιος                                                                              Χαριτοπούλου Μαρία
ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΩΤΘΛΗΜΑΤΟΣ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2020 – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ