Γ.Γ.Α. – ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Θέμα: Εφαρμογή του Ν. 4603/14-3-2019 άρθρο 26 παρ. 3 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4639 άρθρο έβδομο παρ. 3 Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε για το παραπάνω σημαντικό θέμα κάνοντας λήψη της σχετικής ανακοίνωσης από τον παρακάτω σύνδεσμο :

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ

Μέτρα Πρόληψης Αποφυγής και Περιορισμού της Διάδοσης Sars-Cov-2 σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση σας, αλλά και την λήψη μέτρων μέσο των απαραίτητων ενεργειών από μέρους του κάθε συλλόγου η ενδιαφερόμενου για το παραπάνω πολύ σοβαρό θέμα, μπορείτε…