ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙKH OΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ Αρ.μητρώου Αθλητικής αναγνώρισης Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού  ΟΧ-088          ΑΘΗΝΑ, 14/11/2019     ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 525-33     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ /ΔΑΑ/ΤΠΕΑ/ 215712/8505/3889/1315/ 09-05-2018, (ΦΕΚ 1835/Β’/22-05-2018). Ενημερώνουμε …