Βασικά Στοιχεία αίτησηςStep 1 of 2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΥ ΑΙΤΗΤΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ

Παρακάτω συμπληρώνουμε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ πάντα γράμματα τα στοιχεία του συλλόγου που πρόκειται να μεταγραφεί (προς) ο αθλητής η αθλήτρια.
Συμπληρώστε τον 3φιο αριθμό μητώου του συλλόγου σας στην ΕΦΕΟΖΖ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΘΛΗΤΗ Η ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΙ

!!! ΠΡΟΣΟΧΗ, παρακαλώ πολύ μόνο με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ και όπως αναφέρονται στο δελτίο ταυτότητας η το πιστοποιητικό γέννησης.
//
Πρόκειται για τον 5φιο αριθμό δελτίου
Επιλέξτε από την λίστα, μεταξύ Kyu και Dan
Επιλέξτε μόνο μία βαθμίδα τεχνικής κατάρτισης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω πεδία του συλλόγου που πρόκειται να αποδεσμεύσει, (από), τον αθλητή η την αθλήτρια.
Συμπληρώστε τον 3-φιο αριθμό μητώου του συλλόγου σας στην ΕΦΕΟΖΖ