Βασικά Στοιχεία αίτησηςStep 1 of 2

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΥ ΑΙΤΗΤΑΙ ΤΗΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ

Παρακάτω συμπληρώνουμε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ πάντα γράμματα τα στοιχεία του συλλόγου που πρόκειται να μεταγραφεί (προς) ο αθλητής η αθλήτρια.
Συμπληρώστε τον 3φιο αριθμό μητώου του συλλόγου σας στην ΕΦΕΟΖΖ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΘΛΗΤΗ Η ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΙ

Πρόκειται για τον 5φιο αριθμό δελτίου
!!! ΠΡΟΣΟΧΗ, παρακαλώ πολύ μόνο με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ και όπως αναφέρονται στο δελτίο ταυτότητας η το πιστοποιητικό γέννησης.
//

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΗ

Συμπληρώστε όλα τα παρακάτω πεδία του συλλόγου που πρόκειται να αποδεσμεύσει, (από), τον αθλητή η την αθλήτρια.
Συμπληρώστε τον 3φιο αριθμό μητώου του συλλόγου σας στην ΕΦΕΟΖΖ