ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΘΛΗΤΗStep 1 of 2
Σημειώστε τον αριθμό του συλλόγου σας
Με κεφαλαία γράμματα το όνομα του συλλόγου σας
** Αν και εφόσον υφίσταται >> Σημειώστε με κεφαλαία γράμματα τον σχετικό αριθμό μητρώου αθλητικής αναγνώρισης της ΓΓΑ ο οποίος έχει την αλφαριθμητική μορφή π.χ., ΦΧ055 κλπ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΘΛΗΤΗ-ΡΙΑΣ

Ολόκληρα Ονόματα όπως αυτά αναγράφονται στα εκάστοτε πιστοποιητικά (ταυτότητα, πιστοποιητικό γέννησης κλπ). Σε περίπτωση 2 ονομάτων να χωρίζονται με παύλα.
Ολόκληρα Ονόματα όπως αυτά αναγράφονται στα εκάστοτε πιστοποιητικά (ταυτότητα, πιστοποιητικό γέννησης κλπ). Σε περίπτωση 2 ονομάτων να χωρίζονται με παύλα.
//

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Επιλογή από Λίστα
Επιλογή από λίστα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΗΔΕΜΟΝΑ

Σε περίπτωση ανηλίκου, κάτω των 16 ετών, παρακαλούμε πολύ να συμπληρωθούν όλα τα παρακάτω πεδία.
Σταθερό η Κινητό
Προχωρήστε με την επιλογή σας