Αθήνα 07/02/2020,

Επισκεφτείτε τον σύνδεσμο, http://www.jujitsu.gr/?page_id=9903, όπου μπορείτε να λήψη όλων των σχετικών αρχείων προς ενημέρωση σας.

Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ – Αναρτήθηκαν, α) το Καταστατικό και β) όλοι οι Κανονισμοί της Ομοσπονδίας