Αθήνα 05-01-2020,

Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας για θέματα που αφορούν την αγωνιστική πλατφόρμα της ΕΦΕΟΖΖ, η οποία φιλοξενείται στους διακομιστές της Sportdata και την πλήρη διαχείρηση της έχει αναλάβει η Pulse Evolution of Sports, έχει αλλάξει.

Από σήμερα 05-01-2020, θα μπορείτε να επικοινωνείτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διέυθυνση :

jjinfo@pulseevolution.gr

Η διαδικασία επικοινωνίας παραμένει φυσικά η ίδια και χωρίς καμία αλλαγή η τροποποίηση.

Α. Τα όποια τυχόν αιτήματα σας, συνεχίζετε να τα υποβάλετε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ στην Ομοσπονδία, efeozz@yahoo.gr

B. Τα όποια τυχόν τεχνικά ζητήματα τα οποία αφορούν την αγωνιστική πλατφόρμα τα επικοινωνείτε στην νέα διεύθυνση κοινοποιώντας πάντα το μήνυμα σας και στο efeozz@yahoo.gr

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – SPORTDATA & PULSE EVOLUTION