Αθήνα 22/11/2019,

Η ΕΦΕΟΖΖ τους τελευταίους μήνες με σκοπό την δημιουργία και διαμόρφωση βάσης δεδομένων για όλους τους κλάδους άθλησης, τους συλλόγους, τους προπονητές και κυρίως τους αθλητές, εκπονεί ένα ιδίατερα υψηλών απαιτήσεων για την υλοποίηση της σχεδιασμό.

Απαιτητικό τόσο σε ανθρωπο-ώρες και άλλο τόσο σε υλικοτεχνική εξοπλισμό και δομές και διαδικασίες.

Σε αυτό το πλαίσιο έχει δημιουργηθεί ειδική φόρμα, που Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η !!! θα πρέπει να συμπληρώσουν όλοι οι σύλλογοι/μέλη της ΕΦΕΟΖΖ, για την επικαιροποίηση όλων των στοιχείων του κάθε συλλόγου ξεχωριστά.

Η ενότητα αφορά τόσο τα σταθερά στοιχεία όπως, Αριθμός Μητρώου ΕΦΕΟΖΖ, ΑΜ Αθλητικής Αναγνώρισης ΓΓΑ (εάν και εφόσον έχει αποδοθεί), Διεύθυνση, Επικοινωνία κλπ. Αφορά όμως και τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός συλλόγου, όπως κλάδος η κλάδοι άθλησης, προπονητές κλπ

Ενώ η ενότητα αφορά τα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου χρήστη του συλλόγου για τη χρήση της αγωνιστικής πλατφόρμας στην Sportdata και τον επισημοποίηση του ορισμού του με την αποστολή του αποσπάσματος του πρακτικού απόφασης του ΔΣ του συλλόγου.

Η όλη παραπάνω διαδικασία κρίνεται απαραίτητη και επείγουσα για την υλοποίηση και ολοκλήρωσης της, η οποία είναι μέχρι και το τέλος του έτους, δηλαδή μέχρι τις 31/12/2019, όλοι οι σύλλογοι θα πρέπει να έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας. Θα πρέπει δε να λάβετε υπ’ όψη σας την σημαντικότητα συμπλήρωσης της εν λόγω ηλεκτρονικής φόρμας κυρίως για την επιρροή και την διαδραστικότητα που έχει σε άλλες διαδικασίες της ΕΦΕΟΖΖ και κυρίως σε αυτές των αίτησης και έκδοσης νέων δελτίων αθλητικής ιδιότητας και των δηλώσεων συμμετοχής σε αγώνες.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ >> ΕΔΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – Επικαιροποίηση Στοιχείων Συλλόγου & Εξουσιοδοτημένος Χρήστης Αγωνιστικής Πλατφόρμας.