Αθήνα 21/11/2019,

Στα πλαίσια διευκόλυνσης και εξέλιξης της όλης διαδικασίας αιτήσεων για την εγγραφή αλλά και την εκτύπωση δελτίων αθλητικής ιδιότητας των νέων μελών και σε συνδυασμό με την ήδη ενεργή διαδικασία της ηλεκτρονικής αίτησης, (Προσοχή η μία δεν υποκαθιστά την άλλη και αμφίδρομα, δηλαδή και οι 2 διαδικασίες είναι απόλυτα συνδεδεμένες και συνυφασμένες μεταξύ τους ), πλέον όλοι οι αιτούντες θα πρέπει να συμπληρώνουν την νέα φόρμα, η οποία είναι πολύ απλή και στηρίζεται στα βασικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εγγραφή ενός νέου μέλους.

Η αίτηση αποτελεί βασικό εργαλείο καταγραφής και δημιουργήθηκε μετά από απαίτηση για ακόμα πιο ξεκάθαρη καταγραφή των στοιχείων, χωρίς λάθη και ασάφειες. Σε συνδυασμό με τα δεδομένα της ηλεκτρονικής αίτησης πλέον η πιθανότητα του όποιου λάθους σχεδόν εκμηδενίζεται.

Η νέα φόρμα θα πρέπει πλέον, (όπως ίσχυε και με την προηγούμενη βέβαια), να συμπληρώνεται και από τον υπεύθυνο του συλλόγου ως προς το τεχνικό επίπεδο του αιτούντος, ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση της ενασχόλησης του αιτούντος σε 2 κλάδους άθλησης. Τότε σημειώνουμε με (x) τον 1ο κλαδο στο πάνω αντίστοιχο κουτάκι και τον 2ο κλάδο στο κάτω αντίστοιχο κουτάκι, το αυτό κάνουμε και με την σήμανση του επιπέδου τεχνικής κατάρτισης, (ζώνη). Στην περίπτωση που υπάρχει και 3ος κλάδος, τότε και αυτόν τον σημειώνουμε στην 2η σειρά.

*Η συμπλήρωση όλων των πεδίων με κίτρινο χρώμα είναι υποχρεωτική, όλα τα στοιχεία αναγράφονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, εκτός των περιπτώσεων που κρίνεται απαραίτητη η γραφή με λατινικούς χαρακτήρες, (αλλοδαποί). Μη συμπληρωμένα πεδία σημαίνει ταυτόχρονα και την απόρριψη της αίτησης.

** Όλα τα συν-υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά καταγράφονται στο τέλος της φόρμας αίτησης, είναι υποχρεωτικά. Μη υποβολή κάποιου από τα δικαιολογητικά, αυτόματα σημαίνει και απόρριψη της αίτησης.

*** Όπως προαναφέραμε η έντυπη αίτηση εγγραφής λειτουργεί παράλληλα και συνδυαστικά με την ηλεκτρονική. Κλείνοντας θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η όλη διαδικασία θα θεωρείται έγκυρη εάν και εφόσον εντός δεκαημέρου από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, έχουν αποσταλεί όλα τα πρωτότυπα έγγραφα στην ΕΦΕΟΖΖ. Πέραν του δεκαημέρου όλες οι αιτήσεις θα θεωρούνται ΑΚΥΡΕΣ.

Μπορείτε να κάνετε λήψη του επεξεργάσιμου αρχείου ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ από εδώ:

Αλλά και από την σελίδα με τα χρήσιμα έγγραφα : http://www.jujitsu.gr/?page_id=469

ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ, (Word, .docx)