Αθήνα 09/08/2019,

Στην σχετική σελίδα έγιναν οι ορθές αναρτήσεις των λιστών με τα ονόματα τόσο όσων ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ συμμετοχής στις εξετάσεις και άλλο τόσο εκείνων που ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – Ορθή επανάληψη ανάρτησης λιστών υποφηφίων ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.