Αθήνα 08/08/2019,

Ανακοινώθηκαν μετά και την σχετική έγκριση της Γ.Γ.Α., οι λίστες με τα ονόματα των υποψηφίων, τόσο όσων τελικά έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, αλλά και η σχετική λίστα με τα ονόματα των υποψηφίων που δεν πληρούν τελικά τις απαραίτητες προϋποθέσεις για συμμετοχή στις εξτάσεις.

Από τον σύνδεσμο, http://www.jujitsu.gr/?page_id=3222 , μπορείτε να ενημερωθείτε για το ποιοί υποψήφιοι πληρούν η ποιοί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στις επερχόμενες εξετάσεις της σχολής προπονητών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – Λίστες Υποψηφίων ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ή ΜΗ, συμμετοχής στις εξετάσεις της Σχολής Προπονητών.