Αθήνα 25/07/2019,

Στο βασικό μενού – ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – έχει ήδη δημιουργηθεί ένα καινούργιο υπο-μενού με το τίτλο, 2019-Εκπαιδευτική Ύλη, σε αυτό το πεδίο έχουν ήδη αναρτηθεί οι σύνδεσμοι για μπορέσετε να κάνετε λήψη των σχετικών αρχείων της διδακτέας ύλης όλων των θεωρητικών μαθημάτων της σχολής,

*** Θα υπάρξει σταδιακή ενημέρωση, αλλά με ολοκληρωμένες ενότητες μαθημάτων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΧΟΛΗΣ