Στην σελίδα, Ομοσπονδία, Χρήσιμα έγγραφα, (http://www.jujitsu.gr/?page_id=469,) μπορείτε να κάνετε λήψη του ειδικά διαμορφωμένου αρχείου (σε μορφή xl) για να δηλώσετε την τεχνική βαθμίδα, (Kyu-Dan) των ενεργών μελών/αθλητών & αθλητριών του συλλόγου σας. Το συγκεκριμένο αρχείο αποτελεί και υπεύθυνη δήλωση του Τεχνικού Υπευθύνου/Προπονητή του συλλόγου όσον αφορά το επίπεδο τεχνικής γνώσης του κάθε ένα από τους αθλητές και τις αθλήτριες του συλλόγου.

Προσοχή η ΕΦΕΟΖΖ, πρόκειται να αναγνωρίσει μόνο εκείνα τα Kyu/Διπλώματα που έχουν εκδοθεί από την ίδια και φέρουν και μάλιστα τον σχετικό Αύξοντα Αριθμό. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο βαθμός/οί τεχνικής καταλληλότητας θα θεωρηθεί ΑΚΥΡΟΣ και δεν πρόκειται να υπάρξει η σχετική ενημέρωση της βάσης δεδομένων της ΕΦΕΟΖΖ.

Επίσης δεν πρόκειται να εγκριθούν προαγωγικές εξετάσεις ή η συμμετοχή τους σε αυτές, εάν και εφόσον πρώτα δεν έχει αποσταλεί το εν λόγω αρχείο στα email : efeozz@yahoo.gr και pulseevolutionofsports@gmail.com

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία/ενημέρωση, παρακαλούμε πολύ να επικοινωνήσετε με την ΕΦΕΟΖΖ.

Μπορείτε να κάνετε λήψη του αρχείο πατώντας >> zip η >> xl

ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΡΙΩΝ (Kyu-Dan)