Σύμφωνα με το εγκεκριμένο οργανοπρόγραμμα  της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.-Ζ. και κατόπιν πρότασης της Τοπικής Επιτροπής Κρήτης,  διοργανώνονται εξετάσεις  για την απόκτηση μαύρης ζώνης  1 dan καθώς και μαύρης ζώνης (junior) .

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε 2 φάσεις :

1η – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΑΒΒΑΤΟ 13 Ιουλίου 2019 και ώρα 12:30′

2η – ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΑΒΒΑΤΟ 13 Ιουλίου 2019 και ώρα 19:00′

Μπορείτε να κάνετε λήψη της σχετικής προκήρυξης πατώντας >> ΛΗΨΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΡΗΤΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΑΥΡΗΣ ΖΩΝΗΣ 2019 – 1ο Dan & Junior