Σήμερα Σάββατο 5 Μαϊου 2019, ξεκίνησαν τα μαθήματα για το 2ο Τμήμα της σχολής Προπονητών Γ κατηγορίας της Γ.Γ.Α., στην Βόρεια Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Θεσσαλονίκη.

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 2019 – ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ