Προς: ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ – ΜΕΛΗ ΕΦΕΟΖΖ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗΣ 2019

Η Ελληνική Φίλαθλος Ερασιτεχνική Ομοσπονδία Ζίου-Ζίτσου , σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις του και το άρθρο 11 Παρ.1 του καταστατικού της ομοσπονδίας μας , προσκαλεί τους συλλόγους-μέλη της , σε γενική συνέλευση , που θα διεξαχθεί την 21η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 , ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 11.30 , στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ THEARTEMIS PALACE του ΡΕΘΥΜΝΟΥ
(Μάρκου Πορτάλιου 26, ΤΚ. 74.100 ΡΕΘΥΜΝΟ)

με τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Εκλογή προέδρου και γενικού γραμματέα της συνέλευσης .
  2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του Δ.Σ. της ΕΦΕΟΖΖ για το χρονικό διάστημα 01/01/2018 έως 31/12/2018. Έγκριση και απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.
  3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του Δ.Σ. της ΕΦΕΟΖΖ για το χρονικό διάστημα 01/01/2018 έως 31/12/2018.
  4. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
  5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ .- ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΣ
  6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ –ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018
  7. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΩΝ 2019-2020
  8. ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
  9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
  10. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ-ΛΟΙΠΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μπορείτε να κάνετε λήψη της σχετικής ανακοίνωσης :

Επίσης από τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να κάνετε λήψη όλων απαραίτητων αρχείων για την Γενική Συνέλευση :

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗ 2019