Παρακαλούνται οι υποψήφιοι της σχολής προπονητών όπως :

δηλώσουν ΑΜΕΣΑ στην Ομοσπονδία, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (efeozz@yahoo.gr), τον τόπο που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη σχολή (Αθήνα ή Θεσσαλονίκη). Η σχετική προθεσμία είναι μέχρι την 28/2/2019. Μετά το πέρας αυτής για όσους δεν έχουν δηλώσει τον τόπο παρακολούθησης , θα ενταχθούν ανάλογα με τις ανάγκες σε μία από τις δύο πόλεις .

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ