Στα πλαίσια της καλύτερης δυνατής διοργάνωσης των αγώνων, αρχικά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διαδικασία ζύγισης ανά σύλλογο θα είναι τόσο για τις ώρες προσέλευσης και άλλο τόσο για την σειρά ζύγισης των συλλόγων, όπως και αυτή του Σαββάτου.
Θα υπάρχουν 2 χώροι ζύγισης, -Α- και -Β-, και 3 χρονικές ζώνες προσέλευσης, 07:30, 08:00 και 08:30, σας παρακαλούμε πολύ για την τήρηση του ωραρίου, είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Επίσης από εδώ μπορείτε να κάνετε λήψη του ενδεικτικό Χρονοδιαγράμματος των αγώνων, προσοχή :
Α. Όλες οι ώρες έναρξης των κατηγοριών είναι ενδεικτικές και όχι απαραίτητα ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ.
&
Β. Θα πρέπει να λάβετε επίσης υπ’ όψη σας ότι θα υπάρξει διακοπή του προγράμματος των αγώνων, 13:30-14:30 για τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις , παράταξης κλπ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2019 -Α- ΜΕΡΟΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΖΥΓΙΣΗΣ & ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΑΝ 2019.