Φιλική Ενημέρωση/Υπενθύμιση

Για όσους δεν έχουν παραλάβει τα σχετικά δικαιολογητικά από την ομοσπονδία οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι:

…η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των διακιολογητικών σας στην ΓΓΑ είναι η 23/11/2018…

ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 2018- 23/11/2018…ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ-ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ