ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 2018

Καλημέρα σας και Καλό Μήνα,

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να καταθέσετε στην ΓΓΑ,

….είναι και το απολυτήριο Λυκείου.

Για όσους δεν έχουν παραλάβει τα σχετικά δικαιολογητικά από την ομοσπονδία οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι:

…η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των διακιολογητικών σας στην ΓΓΑ είναι η 23/11/2018…

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 2018