ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 2018

  • Την Κυριακή 21/10/2018 από τις 10:00π.μ. έως και τις 13:00μ.μ., στα γραφεία της Ομοσπονδίας στο Ολυμπιακό Κέντρο άνω Λιοσίων θα μπορείτε να παραλάβετε τις σχετικές βεβαιώσεις που προβλέπονται από την Γ.Γ.Α, για την συμμετοχή σας στην Σχολή Προπονητών 2018.
  • Επίσης όσοι ενδιαφερόμενοι που από την αντίστοιχη σχολή του 2016, δεν είχαν προσκομίσει την σχετική αντίστοιχη αίτηση για την Βεβαίωση Αθλητικής Επάρκειας, θα πρέπει πλέον να υποβάλουν νέες αιτήσεις για την έκδοση και παραλαβή της αντίστοιχης βεβαίωσης για την σχολή του 2018, (δεν ισχύει δηλαδή αυτή του 2016).
ΠΡΟΣΟΧΗ !!! – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 2018