ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΑΘΛΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙKH OΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ

Αρ.μητρώου Αθλητικής αναγνώρισης Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού ΟΧ-088

 

ΑΘΗΝΑ , 07/09/2018
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:202-93

ΠΡΟΣ: Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΦΕΟΖ-Ζ
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΕΦΕΟΖ-Ζ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΕΦΕΟΖ-Ζ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σχετικά με τις κάρτες υγείας των αθλητών

Σας ενημερώνουμε τα εξής

Οι κάρτες υγείας των αθλητών πρέπει να φέρουν την πρωτότυπη σφραγίδα της ομοσπονδίας, γι’ αυτό παρακαλώ πολύ στην πρώτη συνάντηση της ομοσπονδίας πρέπει να προσκομίσετε τις κάρτες υγείας των αθλητών ώστε να σφραγιστούν (με την επίδειξη των δελτίων).

ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ-Ζ

Ο Πρόεδρος                                                                                  Η Γεν.Γραμματέας

Πουλικίδης Αναστάσιος                                                               Χαριτοπούλου Μαρία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ