Προς κάθε ενδιαφερομενο,

Σας ενημερώνουμε με βάση την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΠΕΑ/215712/8505/3889/1315
09/05/2018 (ΦΕΚ 1835 Β 22/5/2018) για τις πρώτες ενέργειες που αφορούν τους υποψηφίους

Υποβολή αιτήσεων προς την ομοσπονδία για την έκδοση βεβαίωσης αθλητικής δραστηριότητας και των σχετικών εγγράφων που απαιτούνται.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνη ηλεκτρονικά στον παρόν e-mail : efeozz@yahoo.gr από 1/7/2018 έως 31/8/2018.

Η παράδοση στους υποψηφίους των ως άνω εγγράφων για γίνη από 1/9/2018 έως 10/9/2018.

Η κατάθεση όλων των διακιολογητικών από τους υποψηφίους στην Γ.Γ.Α. θα γίνη μετά την 10/9/2018.
Θα υπάρξη σχετική ενημέρωση.

Επισυνάπτουμε έντυπο αίτησης >> click

1η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ