Από τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να κάνετε λήψη των φύλλων αγώνων για όλες τιε κατηγορίες FS & NW και των 2 φάσεων.

  • Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, η νέα εφαρμογή η οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά,
    βασίζεται στο σύστημα των δύο 3ων θέσεων βάση των οδηγιών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και για αυτό δεν εμφανίζεται η 4η θέση, η οποία ουσιαστικά είναι η 2η τρίτη του πίνακα στο φύλλο αγώνων.

Α ΦΑΣΗ FS

ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΩΝREPACHAGE & REPACHAGE 2

B ΦΑΣΗ FS

ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΩΝREPACHAGE & REPACHAGE 2

Α ΦΑΣΗ NW

ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΩΝREPACHAGE & REPACHAGE 2

Β ΦΑΣΗ NW

ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΩΝREPACHAGE 

 

 

17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ 2018 – ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΩΝ FS & NW A+B