Από τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να κάνετε λήψη των φύλλων αγώνων για όλα τα DUO και των 2 φάσεων.

  • Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, η νέα εφαρμογή η οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά, βασίζεται στο σύστημα των δύο 3ων θέσεων βάση των οδηγιών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και για αυτό δεν εμφανίζεται η 4η θέση, η οποία ουσιαστικά είναι η 2η τρίτη του πίνακα στο φύλλο αγώνων.

Α ΦΑΣΗ

DUO_ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΩΝ & DUO_REPACHAGEDUO_REPACHAGE_2

Β ΦΑΣΗ

DUO_ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΩΝ & DUO_REPACHAGE

 

17ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ 2018 – ΦΥΛΛΑ ΑΓΩΝΩΝ DUO A+B