ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΣΥΛΛΟΓΟΙ/ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.Ζ.

Αθήνα 13/11/2019, Προς όλους τους συλλόγους/μέλη της Ε.Φ.Ε.Ο.Ζ.Ζ. Αγαπητοί δια του παρόντος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε/υπενθυμίσουμε για την απόφαση της Γ.Σ., αναφορικά με το θέμα της ετήσια συνδρομής των συλλόγων. Βάση της απόφασης αυτής μη τακτοποιημένος οικονομικά σύλλογος, όσον…