ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – Ορθή επανάληψη ανάρτησης λιστών υποφηφίων ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις.

Αθήνα 09/08/2019, Στην σχετική σελίδα έγιναν οι ορθές αναρτήσεις των λιστών με τα ονόματα τόσο όσων ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ συμμετοχής στις εξετάσεις και άλλο τόσο εκείνων που ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ τις προϋποθέσεις συμμετοχής.