ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ-Σύσταση Ομάδων-Πρόγραμμα

Αθήνα 08/08/2019, Από τον σύνδεσμο, http://www.jujitsu.gr/?page_id=3222, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις ομάδες πρακτικών εξετάσεων της σχολής προπονητών ΄Γ Κατηγορίας 2018-2019

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – Λίστες Υποψηφίων ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ή ΜΗ, συμμετοχής στις εξετάσεις της Σχολής Προπονητών.

Αθήνα 08/08/2019, Ανακοινώθηκαν μετά και την σχετική έγκριση της Γ.Γ.Α., οι λίστες με τα ονόματα των υποψηφίων, τόσο όσων τελικά έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις, αλλά και η σχετική λίστα με τα ονόματα των υποψηφίων που δεν πληρούν τελικά τις…