ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΖΙΟΥ-ΖΙΤΣΟΥ -18,-21,+21 ΕΤΩΝ World cup -12,-14,-16 BΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 13-14-15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 2Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Κύριοι,    Σχετικά με την  διεξαγωγή του πρωταθλήματος σας ενημερώνουμε τα εξής: Τα πρωταθλήματα θα διεξαχθούν στo ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ της ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ. Η διάρκεια των αγώνων θα είναι 3 ημέρες Ημερομηνίες διεξαγωγής 13-14-15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 Α. Μπορείτε να κάνετε λήψη…