ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗ 2019

Προς: ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ – ΜΕΛΗ ΕΦΕΟΖΖ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΥΛΕΥΣΗΣ 2019 Η Ελληνική Φίλαθλος Ερασιτεχνική Ομοσπονδία Ζίου-Ζίτσου , σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο 2725/1999 όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις του και το άρθρο 11 Παρ.1 του καταστατικού της ομοσπονδίας μας…