ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Αθήνα 24/09/2019, Ανακοίνωση/Ενημέρωση, για τους υποψηφίους της σχολής προπονητών, οι οποίοι κρίθηκαν επανεξεταστέοι. Οι επαναληπτικές εξετάσεις των πρακτικών και θεωρητικών μαθημάτων θα διεξαχθούν : στο προπονητήριο του Α.Σ ΠΟΛΥΜΑΧΟΝ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ(ΣΠΑΡΤΗΣ 75 ΧΑΙΔΑΡΙ) στις 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΩΡΑ 16.30

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ‘Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2018-2019 >> ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ & ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Αθήνα 24/09/2019, Ολοκληρώθηκε η διαδικασία βαθμολόγησης για τους υποψηφίους της σχολής προπονητών και τα αποτελέσματα με τους σχετικούς ονομαστικούς καταλόγους έχουν αναρτηθεί στην επίσημα ιστοσελίδα της ΕΦΕΟΖΖ. Πιο συγκεκριμένα πατώντας εδώ >> http://www.jujitsu.gr/?page_id=3222 Μπορείτε να κάνετε λήψη των καταλόγων, τόσο…